Drømmer du om suksess som gründer? Våre forretningsutviklerne og veilederne gir deg kvalifiserte råd og tips, enten det gjelder forretningsideen, drift av virksomheten eller kommersialisering.

På våre veiledningstimer får du svar på både praktiske og strategiske spørsmål om å starte egen bedrift. Terskelen er lav, og du trenger ikke å ha forretningsideen klar før du henvender deg til oss – vi hjelper deg med alle spørsmål, i alle faser av oppstarten.

Hjelp til gründere i alle faser

Vi vet nemlig at rådene kan komme til nytte enten du jobber med gründerideen eller forbereder deg på å gå ut i markedet. Det er sjelden det ferdige produktet eller tjenesten blir akkurat lik den første skissen din. Derfor er det viktig å diskutere og teste forretningsideen tidlig, slik at du kan tilpasse den til kundenes behov. Vi har lagt ut noen hjelpemaler i verktøykassen (se overskrift)

Trondheim

Trondheim kommune har avtale om denne tjenesten som førstelinjetjeneste for gründerne. Vi vil arbeide for å få fart på gründerkarrieren din og også utvide nettverket ditt til å møte andre folk i nærings- og innovasjonsmiljøet. Vi har fast veiledningsdag gründere hver fredag (Havnegata 9, Piren). Om fredagene passer så finner vi løsninger for dette.