Minveileder.no er utviklet for gründere som ønsker raskt å komme i dialog med etablererveiledning og vår digitale løsning har gjord dette uavhengig av geografisk sted. Tjenesten tilbys som enkelttimer til gründere og oppstartsbedrifter. I tillegg kan kommuner tegne avtale for sine gründere. Trondheim kommune har tegnet en slik avtale.

 

Om tilbyder

Leiv Eiriksson selskapene har siden 1994 veiledet flere tusen etablerere, bistått med registering av 320 patenter og 65 lisenser og investert i 80 bedrifter. På bakgrunn av denne erfaringen utviklet vi  tilbudet Minveileder.no. Rådgivingsaktiviteten utføres av Rådgiving og Analyse AS.  

Bli bedre kjent med  oss på hjemmesidene våre.