Selje

Næringsliv Jordbruk og fiske, industri og reiseliv er viktigste næringer i kommunen utenom den offentlige forvaltningen. Praktisk talt hele jordbruksarealet er eng og innmarksbeite. Foruten sau og storfe holdes noe høner. Det drives noe pelsdyroppdrett. Fisket, som tidligere ble drevet i kombinasjon med jordbruk, blir i stadig sterkere grad basert på helårsdrift. Fiskeflåten består nå hovedsakelig av banklinebåter… Read more »

Les mer om Selje kommune >>
Tilbud:
Næringsutvikling
Næringsfond
Perfekt for:
Landbruk
Fiskeri

Trondheim

Trøndelag er en av Norges mest fruktbare regioner for nyskaping og tilbyr et stort gründer- og inkubatormiljø med god etablererkunnskap, velvilje til informasjon om og veiledning i de ulike aspekter ved etablering av egen virksomhet. Har du en idé som med litt hjelp kan bli til en spennende virksomhet? Da er Trondheimsregionen en god plass… Read more »

Les mer om Trondheim kommune >>
Tilbud:
Inkubatorer
Co-work
Næringsfond
Etablererkurs
Mentorer
Investormiljøer
Perfekt for:
Høyteknologi
Med.tech
Apputvikling
Spillutvikling
IKT
Maritim