Før veiledningssamtalen

Før møte bør du forberede en kort presentasjon av deg selv og din forretningsidé.

Hvem er du?

 • Hva heter du, hvor gammel er du og hvor er du fra?
 • Hvilken utdanning har du?
 • Hvilken arbeidserfaring har du?
 • Har du erfaring med egen bedrift tidligere?

Hva er din forretningsidé?

 • Hva er produktet\tjenesten?
 • Hvilke behov dekkes\problemer løses av produktet\tjenesten?
 • Hvem er (de potensielle) kundene dine?
 • Er kundene villig til å betale for produktet\tjenesten din? Hvor mye?

Hva trenger du hjelp til?

 • Videreutvikle idéen din?
 • Skrive søknader?
 • Starte AS eller ENK?
 • Økonomistyring?
 • Finansiering?