Utdanning:
Bachelor i Markedsføringsledelse, Handelshøyskolen BI

Erfaring:
2019-D.d. Flyspray Robotics AS (Daglig leder)
2019-D.d. LERA (Forretningsutvikler)
2018-D.d. Connect Trøndelag (Prosjektleder)
2018-D.d. Evio Invest AS (Daglig leder)
2017-D.d. Trondheim Action AS (Styreleder)
2017-D.d. Føniks Næringshage (Styremedlem)
2016-2017 Leiv Eiriksson Nyskaping AS (Forretningsutvikler)

Vegard Sandøy har spesiell kompetanse innen:

 • Idéutvikling
 • Kunder og markeder
 • Forretningsmodell
 • Forretningsplan
 • Selskapsformer
 • Stifte og registrere selskap
 • Offentlige tilskuddsordninger
 • Styrearbeid
 • Prosjektledelse
 • Finansieringskilder
 • Markedsføring og salg
 • Sosiale medier
 • Prototyputvikling
 • Internasjonale markeder
 • Internasjonalt samarbeid