Utdanning:
Siviløkonom ved NTNU, Finans

Bransjer:
Forsvaret
IKT

Erfaring:
Forsvaret Hoopla
Adtube
Etablererkurs
Næringsfaglig vurdering
Veiledersamtaler

Håvard K. Stadsøy har spesiell kompetanse innen:

 • Idéutvikling
 • Kunder og markeder
 • Forretningsmodell
 • Forretningsplan
 • Selskapsformer
 • Stifte og registrere selskap
 • Offentlige tilskuddsordninger
 • Styrearbeid
 • Prosjektledelse
 • Finansieringskilder
 • Verdsettelse
 • Markedsføring og salg
 • Budsjetter
 • Produkt- og tjenestekalkyler
 • Regnskap
 • Annet