Birger Elvestad har spesiell kompetanse innen:

  • Idéutvikling
  • Kunder og markeder
  • Forretningsmodell
  • Forretningsplan
  • Offentlige tilskuddsordninger
  • Internasjonale markeder
  • Internasjonalt samarbeid