Kristin Landsem har spesiell kompetanse innen:

 • Idéutvikling
 • Kunder og markeder
 • Forretningsmodell
 • Forretningsplan
 • Selskapsformer
 • Stifte og registrere selskap
 • Offentlige tilskuddsordninger
 • Patenter
 • Lisensiering
 • Styrearbeid
 • Produksjonsplanlegging
 • Prosjektledelse
 • Finansieringskilder
 • Emisjoner
 • Verdsettelse
 • Markedsføring og salg
 • Sosiale medier
 • Budsjetter
 • Produkt- og tjenestekalkyler
 • Regnskap